Voortvarend in 2013

De Nederlandse economie is gestrand, aan lager wal geraakt,
verzand in oeverloos wachten op redding die maar niet wil opduiken.
Wrang om te zien hoe de bultrug ons een spiegel voorhoudt.
Hoe Johannes de metafoor is geworden van de zandbank die economie heet.

DichterbijKunst trekt uw organisatie vlot en neemt mensen mee.
Door creativiteit en inspiratie slepen we de zaak weer naar de vaargeul.
Op weg naar verre horizonten en nieuwe kansen.
En kunst is daarbij de beeldspraak voor vernieuwing en ontroerende samenwerking.

dichterbijKunst wenst u een voortvarend 2013.

Cees Oosterwijk – Frédérique Bijl – Marcel Sleeuwenhoek

« »