RT @Nasrdin_Dchar: Inderdaad we zijn gebleven. En nu zijn we burgemeesters, we zijn beste voetballers, we zijn chirurgen en ondernemers, we…

Dit gedacht, dat gedicht Wat heerlijk als je een circuit kunt kopen Om er snoeihard en oorverdovend overheen te sc… https://t.co/gWNG2jQsBP

Copyright

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de naam, het logo, de content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website berusten uitsluitend bij DichterbijKunst. DichterbijKunst behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Alle teksten, foto’s, beelden, tekeningen etc. op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan ze afdrukken voor privé-gebruik, maar een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de uitgever.

U mag citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. U kan reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

Voor al het ander gebruik van tekst, pagina’s, afbeeldingen of bestanden, zoals hier vermeld, dient u voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben van DichterbijKunst. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient voor gebruik van tekst, pagina, afbeelding of downloadbaar bestand dient u specifiek aan te geven wat u wilt gebruiken (vermeld duidelijk url, bestandsnaam, titel, auteur, etc.), voor welk doel u het wenst te gebruiken, wat de oplage zal zijn en op welke manier u wilt verspreiden.