Lente komt: #Zeilboot #Randmeer Special Edition https://t.co/zTGyvwZEEb via @marktplaats

Dit gedacht, dat gedicht Vandaag zat ik op de fiets Nog niet in het barre buitenweer Nee, het was voor een klinisc… https://t.co/H0IcvThg38

Copyright

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de naam, het logo, de content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website berusten uitsluitend bij DichterbijKunst. DichterbijKunst behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Alle teksten, foto’s, beelden, tekeningen etc. op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan ze afdrukken voor privé-gebruik, maar een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de uitgever.

U mag citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. U kan reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

Voor al het ander gebruik van tekst, pagina’s, afbeeldingen of bestanden, zoals hier vermeld, dient u voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben van DichterbijKunst. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient voor gebruik van tekst, pagina, afbeelding of downloadbaar bestand dient u specifiek aan te geven wat u wilt gebruiken (vermeld duidelijk url, bestandsnaam, titel, auteur, etc.), voor welk doel u het wenst te gebruiken, wat de oplage zal zijn en op welke manier u wilt verspreiden.